Sodni tolmač

By | 01/27/2012

Sodni tolmač je oseba s strokovnim znanjem pravne terminologije. Usposobljen je za ustno in pisno prevajanje sodnih postopkov, pravnih listin, pogodb, sporazumov ipd. Sodni tolmač lahko tolmači tudi govorico in znake gluhonemih oziroma samo gluhih ali nemih, njihovo strokovno znanje pa lahko koristijo tako sodišča in državni organi kot tudi fizične oziroma pravne osebe. Če potrebujete zanesljivega in strokovno usposobljenega sodnega tolmača, kliknite tukaj.

Sodni tolmač ne prevaja zgolj besede, pač pa največkrat zapleteno pravno strokovno besedje, za katerega mora dobro obvladati tako slovenske pravne koncepte kot tuje, da lahko neko pravno besedilo ali listino tudi korektno prevede. Gre za občutljivo področje delovanja, kjer so kakršne koli napake pri prevajanju lahko usodne tako za eno kot za drugo stran udeležencev v nekem sodnem postopku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *