Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

By | 01/27/2012

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO je osnovno zavarovanje avtomobila, ki ga sklenemo ob registraciji vozila in je obvezno pred vključitvijo v promet.  Za razliko od kasko zavarovanja, ki krije škodo, povzoročeno na lastnem vozilu neodvisno od voznikove volje med vožnjo ali v mirujočem stanju, zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije škodo, ki jo voznik povzroči tretjim osebam. To je škoda, ki jo zaradi povzročitelja utrpijo drugi udeleženci prometne nesreče ali okolje; gre torej za materialno škodo na njihovih vozilih in njihove telesne poškodbe. Ker krije le škodo drugih oseb in ne povzročitelja, ga lahko zavarovanec nadgradi s paketom  AO plus, ki krije tudi odškodnino za lastne osebne poškodbe.
Višina premije je odvisna od vrste vozila, moči motorja in premijskega razreda vozila. Za rizične skupine, mlade voznike in vozila v lasti pravnih oseb, pri katerih je stopnja tveganja za povzročitev prometne nesreče večja, je zavarovalna premija višja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *