Tag Archives: prevodi

Sodni prevodi

Pod besedo prevodi se razume prevajanje iz enega jezika v nek izbran drug jezik. In tako je tudi s sodnimi prevodi. Razlika je v tem, da se prevajajo dokumenti in besedila, ki so nekoliko pomembnejša. Prevajajo se običajno kakšne kupoprodajne in druge pogodbe, diplome, pooblastila,… skratka uradne listine. To je ena razlika, druga razlika pa… Read More »

Prevodi

Prevodi se med seboj razlikujejo po namenu, ki ga želijo doseči. Pri najbolj zahtevnih besedilih, ki zahtevajo izjemno natančnost in pri katerih se morajo prevodi povsem ujemati originalu, se je kot zanimiva tehnika preverjanja razvila metoda tako imenovanega vzvratnega prevajanja. Prevodi, ki so preverjeni po tej metodi, zagotavljajo enoznačnost in nedvoumnost prevedenega teksta v primerjavi… Read More »

Prevodi in prevajalci

Prevode opravljajo prevajalske agencije katere imajo zaposlene izobražene prevajalce, tako da so prevodi kvalitetno in slovnično pravilno sestavljeni in prevedeni. Prevajalske agencije najemajo predvsem podjetniki kateri potrebujejo kvalitetno in slovnično pravilne prevedene dokumente. Mnogokrat podjetniki zaradi cene prevajalskih agencij najamejo kar študente, ki so res da mnogo cenejši, vendar njihovi prevodi niso vedno opravljeni profesionalno.… Read More »