Sodni prevodi

By | 06/29/2014

Pod besedo prevodi se razume prevajanje iz enega jezika v nek izbran drug jezik. In tako je tudi s sodnimi prevodi. Razlika je v tem, da se prevajajo dokumenti in besedila, ki so nekoliko pomembnejša. Prevajajo se običajno kakšne kupoprodajne in druge pogodbe, diplome, pooblastila,… skratka uradne listine. To je ena razlika, druga razlika pa je ta da sodnih prevodov ne more opravljati vsak prevajalec ampak le tisti, ki so sodno zapriseženi, to pa postanejo takrat ko Ministrstvo za pravosodje izda pozitivno odločbo.

Prevajalcu je treba v prevajanje vedno predložiti izvirnik ali njegovo overjeno fotokopijo, ki se nato prevede v izbran jezik. Originalni dokument mora biti po prevajanju zapečateno zvezan poleg prevedenega dokumenta. Prevedeni dokument mora biti prav tako žigosan z žigom sodnega tolmača, zadnja stran dokumenta pa mora biti opremljena z izjavo sodnega prevajalca, datumom prevoda in podpisom prevajalca.

Sodni prevodi se najpogosteje uporabljajo med posamezniki in podjetji, ki imajo poslovne partnerje v tujini in z njimi sklepajo kakšne posle. Tako se nemalokrat zgodi tudi, da se sodno prevajajo bilance stanja, ki izkazujejo stanje podjetja tujemu poslovnemu partnerju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *