Tag Archives: sodni prevodi

Sodni prevodi

Pod besedo prevodi se razume prevajanje iz enega jezika v nek izbran drug jezik. In tako je tudi s sodnimi prevodi. Razlika je v tem, da se prevajajo dokumenti in besedila, ki so nekoliko pomembnejša. Prevajajo se običajno kakšne kupoprodajne in druge pogodbe, diplome, pooblastila,… skratka uradne listine. To je ena razlika, druga razlika pa… Read More »