Upravnik stanovanj

By | 04/20/2019

upravnik stanovanjStanovanja in drugi stanovanjski objekti, v katerih živi več lastnikov, potrebujejo upravnika. Kdo sploh je upravnik? Je nekdo ali pa podjetje, ki upravlja in  je odgovoren za vrsto del, ki se tičejo stanovanjskega objekta. Vse, kar se tiče vzdrževanja skupnih prostorov, razdeljevanja stroškov, ipd. Torej, stanovalci oziroma lastniki se morajo v večini strinjat, kdo bo upravljal njihov stanovanjski objekt. Ko se z upraviteljem sklene pogodba, pridobi ta pravice, hkrati tudi dolžnosti in naloge, ki jih izvaja v korist stanovalcev. Tako ima upravnik stanovanj nalogo vzdrževanja in tudi, da poroča o spremembah, možnostih in drugih za lastnike pomembnih stvari. Običajno se skliče seja oziroma sestanek, na katerem se poskusi udeležiti največ lastnikov, zato, da upravnik pojasni spremembe.

Upravljanje rezervnega sklada je tudi naloga upravnika in tako mora ta skrbeti za skupen denar, plačila in obveznosti lastnikov morajo biti urejena. Vse to je naloga upravnika. Ugotavljamo, da dejansko gre za zahtevno funkcijo oziroma delovno mesto, katerega zagotovo zaupamo zgolj izkušenim in strokovnim ponudnikom. Na trgu je sicer kar nekaj teh, zato je dobro, da pred sklenitvijo pogodbe preverimo ponudbe različnih in se med ostalimi lastniki enotno odločimo zgolj za enega.

Upravnik je nekdo na katerega se lahko zanesemo v primerih vseh skupnih delov stanovanjskega objekta. Če ta ne opravlja svojih dolžnosti in nalog, je seveda smiselno tega zamenjati. Navsezadnje mesečno plačujemo za strošek upravnika in je tako edino smotrno, da ta opravlja svoje delo.

Zagotovo je upravnik odlična rešitev v primerih skupnega lastništva nekega stanovanjskega objekta. Glede na to, da smo si ljudje različni, bi najverjetneje težko našli skupno besedo z prav vsakim lastnikom. In prav za to je upravljanje stavbe skorajda nujno. Da bodo vsi lastniki zadovoljni in bo njihovo bivanje prijetno. Vsekakor je za to deloma odgovoren tudi upravljalec stanovanjskega objekta, vsaj kar se tiče izvajanja svojih nalog, ki so nujne za nemoteno bivanje večine lastnikov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *