Tag Archives: avto zavarovanje

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO je osnovno zavarovanje avtomobila, ki ga sklenemo ob registraciji vozila in je obvezno pred vključitvijo v promet.  Za razliko od kasko zavarovanja, ki krije škodo, povzoročeno na lastnem vozilu neodvisno od voznikove volje med vožnjo ali v mirujočem stanju, zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije škodo, ki jo voznik povzroči tretjim osebam. To… Read More »