Sončne elektrarne

By | 09/03/2012

V časih velikih in skokovitih nihanj na trgu energentov ter v časih spreminjanja dolgoročnih politik v smer okolju prijaznejših načinov pridobivanja električne energije, postajajo sončne elektrarne vse pogostejša investicija v oskrbno z električno energijo, ki podpira trajnostni razvoj. Čeprav sončne elektrarne niso nobena novost, se je njihova uporaba skokovito povečala ravno v zadnjih letih. Če so se še pred leti za sončne elektrarne odločala predvsem podjetja in druge pravne osebe, postajajo danes sončne elektrarne cenovno dostopne tudi fizičnim osebam in so pogosto investicijska odločitev vse več gospodinjstev.  K temu je pripomogle predvsem razvoj panoge, ki konstanto znižuje stroške, povezane s pridobivanjem energije, ki jo proizvajajo sončne elektrarne.

Fotonapetnostni sistemi, ki podpirajo sončne elektrarne, so tako postali znatno cenejši, montaža pa vse bolj enostavna in prilagojena potrebam posameznika. Največji strošek pri vzpostavitvi sončne elektrarne je tako začetna investicija, stroški vzdrževanja pa so skoraj nični. Poleg tega ugodne energetske politike držav vse bolj spodbujajo večanje deleža energije, ki jo proizvajajo sončne elektrarne. Z energetskimi politikami, ki zagotavljajo visoke odkupne cene tako proizvedene energije ter tudi investicijske razbremenitve, države podpirajo trajnostni razvoj prek povečevanja vloge, ki ga imajo sončne elektrarne v energetski preskrbi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *