Lektoriranje

By | 01/27/2012

Lektoriranje je delo, ki ga lahko opravlja tisti, ki obvlada jezik tudi v slovničnem smislu, torej pozna vse zakonitosti jezika, lahko bi rekli, da ima pravopis v malem prstu. To slovnično znanje pa je potrebno prenesti v vsako besedilo, ki ga lektor dobi v lektoriranje, pa čeprav je to velikokrat izjemno naporno – pa ne zato, ker lektor ne bi bil vešč svojega poklica, temveč zaradi besedila, ki na vsakem »petem koraku« krši pravopisna pravila.
Iz tega razloga je dobro dati besedilo lektorju predhodno v površni pregled in se šele nato pogovoriti o nadaljnjem postopku. Kdor ni spreten v zlaganju besed, lahko za pomoč prosi tudi lektorja, torej da mu za začetek pomaga spisati originalno besedilo – vsebinsko, šele tako ga bo lahko lektor tudi jezikovno pregledal in uredil v vzoren izdelek.

Slog pisca je sicer nekaj, kar se lektorji pri svojih popravkih izogibajo, torej ne posegajo vanj, v kolikor pa le-ta pretirano izstopa zaradi nespoštovanja jezikovnih pravil, pa je lektoriranje upravičeno. V kolikor želimo svoj pisni izdelek javno objaviti oziroma ga nameniti večji množici, potem je skorajda nuja, da ga pred objavo pregleda lektor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *