Tag Archives: gospodarsko pravo

Odvetnik za gospodarsko pravo mora poznati zelo široko področje prava

Gospodarsko pravo je zelo široko področje, ki ureja položaj gospodarskih subjektov, njihove pravice in obveznosti. Odvetnik za gospodarsko pravo tako v različnih postopkih zastopa različne gospodarske družbe in samostojne podjetnike, ter jim primerno svetuje pri sklepanju poslov in drugih gospodarsko pravnih zadevah. Ker teh ni malo, je danes že postala praksa, da ima že skoraj… Read More »