Otroške sobe

By | 03/22/2012

Otroški prostor je specifičen prostor, katerega pohištvo se mora prilegati hitri rasti otrok v začetku njihovega odraščanja in zato je pogosto prav težavno najti pohištvo, ki bi za dalj časa zadostilo potrebam otroka od njegovih zgodnjih do najstniških let. Kosi pohištva v otroških sobah morajo nujno sovpadati s starostjo otroka, saj na ta način lažje zagotovimo bivalni prostor, namenjen specifičnim potrebam otroka v skladu z njegovimi potrebami, ki jih ima v posamezni fazi odraščanja. Predvsem zaradi tega je priporočeno, da otroške sobe dopolnjujemo s pohištvom narejenim po meri (npr. za manjše otroke ograje na pogradih, za najstnike povsem drugačni kosi pohištva kjer se otroške igrače umikajo odlagalnim površinam za učni in delovni prostor). Pogosto so danes sestavine otroške sobe tudi vse multimedijske naprave, od računanikov, hi-fi jev, radijev, tablic in podobnih reči naprej. Tudi te potrebujejo svoj prostor, saj velja, da se z odraščanjem igrače pravzaprav ne spremenijo – spremeni se zgolj njihova cena. Neprimerne odlagalne površine tako lahko hitro spremenijo otroške sobe v »lomilnice« precej drage opreme in prav je, da temu namenimo več pozornosti. Prav tako najstniki drugače dojemajo omare, posteljno pohištvo, nočne omarice (ki so za otroke skorajda nepotrebne), mize, kot njihovi mlajši sovrstniki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *