Večlistna žaga

By | 09/18/2018

Večlistna žaga je žaga, ki se uveljavlja v velikih podjetjih. Večlistna žaga velja za  najpomembnejši, kot tudi najučinkovitejši stroj, ki se uporablja za vzdolžen prerez lesa. Prednost večlistne žage je v tem, da omogoča, da se cela deska razreže v enem samem prehodu. Na podlagi tega, se definitivno dviguje tako produktivnost kot tudi kvaliteta podjetja, kot tudi same storitve razreza lesa. V primerjavi z enolistno žago, je večlistna žaga (za več informacij kliknite tukaj) zagotovo zmagovalka.

Vsekakor pa moramo poudariti, da tudi pri večlistni žagi gre za različna področja, ki omogočajo različne funkcije. Večlistna žaga ima možnost fiksne nastavitve listov za žaganje. Razlika je ali govorimo o manjvrednih drevesnih vrstah ali govorimo o večvrednih drevesnih vrstah. Večlistna žaga, ki ima fiksno pritrjene liste za žaganje, je primernejša za razrez manjvrednih drevesnih vrst. Za razrez večvrednih drevesnih vrst  pa pride v poštev večlistna žaga, ki ima možnost, da se listi za žaganje premikajo, torej so pomični. Pomen pomičnih listov je v tem, da z njihovo uporabo pridobivamo ne samo na produktivnosti razreza lesa, ampak tudi na izkoristku, ki nastane pri razrezu lesa.

Večlistna žaga ima lahko različno število nameščenih premičnih listov za – nameščena lahko ima torej dva premična  lista za žaganje, lahko pa ima nameščene tri premične liste za žaganje. Razlika je v tem, da več ima nameščenih premičnih listov, večji je izkoristek razreza lesa. Pomembno je tudi to, da bolj kvaliteten les imamo, bolj vreden les imamo, bolj moramo biti pozorni, da ima večlistna žaga večjo nameščenost premičnih listov.

Večlistna žaga bi naj imela vlečno verigo narejeno iz sivega gusa. Prav tako bi jo naj vodila prizmatična vodila. Ta vodila pa omogočajo, da deska potuje skozi stroj ravno, brez večjih možnosti, da bi prišlo do napak.

Večlistna žaga predstavlja osnovo, če želite biti v prednosti pred konkurenco. Prav tako je varnost pri teh žagah zagotovljena, kajti v primeru napak, se žaga avtomatično ustavi. V Sloveniji se vedno več podjetij, ki delajo v lesni industriji odloča za nakup večlistnih žag. Kar pa se seveda v celoti podpira.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *