Ruščina

By | 09/15/2013

Ruščina, oziroma ruski jezik je slovanski jezik, ki ga v večji meri govorijo v državah, ki so nekoč bile del Sovjetske zveze. Kot primer naj navedem samo nekatere, in sicer : Rusija, Belorusija, Ukrajina, Kazahstan, … Tem seveda sledijo še številne druge, ki jih sedaj ne bomo izpostavljali.

Ruščina (več informacij na http://www.ruscina.com/) je jezik, ki je najbolj razširjen na območju Evrazije, saj ga čez 160 milijonov ljudi uporablja kot materni jezik, nadaljnjih 110 milijonov ljudi ga pa uporablja kot priučeni jezik za sporazumevanje.

Ruščino se lahko priučimo tako kot ostale jezike, imamo pa morda malo prednosti, ker je sam jezik zelo podoben slovenščini in zato samo učenje za nas ne predstavlja takih težav kot za druge narode, katerih jeziki ne izhajajo iz slovanskih jezikov.

Pri samem učenju ruščine se izgovorjave hitreje naučimo, medtem ko nam pravila delajo preglavice, saj jih nenamerno povezujemo z slovenskim jezikom, razlika v slovnici je pa velikokrat opazna. Torej, pomembno je da se najprej naučimo pravil, šele nato lahko svoje znanje bogatimo in nadgrajujemo. Ruska pisava se imenuje cirilica in je za razumevanje jezika zelo pomembna. Kot zanimivost naj prikažem kako zgleda takšen zapis, torej : ruski jezik se v cirilici zapiše ру́сский язы́к .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *