Obračun plač

By | 03/13/2012

Obračun plač je informativni izračun za opravljeno delo v določenem časovnem obdobju. V Sloveniji je to po večini mesečni obračun plač, medtem ko drugod po svetu uporabljajo na primer tudi krajša obdobja za obračun plač (več na http://www.konto.si/obracun-plac), to je štirinajst dni ali en teden.

Kakor koli že, plačilni listi se med seboj razlikujejo zaradi različnosti pristopov k obračunu, različne plačilne politike posameznega podjetja itd.

Pisni obračun plače je navadno sestavljen iz podrobne obrazložitve obračunskih podatkov plače ter vseh ostalih postavk, kot so osnovna plača delavca, bruto plača in neto izplačilo plače, delovna doba, dodatki po posameznih vrstah, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe oziroma iz pogodbe o zaposlitvi (prevoz na delo, prehrana, uspešnost pri delu …), prispevki, olajšave, nadomestila, akontacija dohodnine od osebnega prejemka …

Delodajalec je delavcu ob izplačilu plače tudi dolžan izročiti plačilno listo oziroma pisni obračun njegove plače.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *