Mediacija

By | 11/27/2012

Ljudje se različno odzivamo na konfliktne situacije, prav tako se različno z njimi tudi soočamo. Za reševanje sporov obstaja več možnosti, ali se uspemo sami dogovoriti ali pa potrebujemo pomoč tretje, nevtralen osebe. V tem primeru govorimo že o postopku, ki mu pravimo mediacija. Postopek je lahko neuraden, na primer znotraj ene družine, kjer v »nedolžnem« konfliktu med dvema bratoma posreduje oče, ali pa uraden, kjer proces dogovarjanja in reševanja spora vodi in usmerja za to izobražen in kvalificiran mediator – nevtralna oseba. Mediacija je torej miren način reševanja spora usmerjenega h končni razrešitvi v prid obema sprtima stranema.

Seveda lahko pravico iščemo tudi prek sodišča, kjer se ve, da končno odločitev daje sodnik, in sicer žal v prid le eni strani. Prav zaradi tega je mediacija postala vse bolj priljubljen način reševanja konfliktov na različnih področji: tako v zasebni sferi, v sklopu družine, kot tudi zunaj. Področje mediacije je v Sloveniji od leta 2008 tudi pravno urejeno, in sicer s sprejetjem Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *