Avtomobilski amortizerji

By | 09/29/2015

Danes so amortizerji nekaj samoumevnega. V preteklosti amortizerji niso bili tako samoumevni kot danes. Vozila so bila bolj podobna kočijam, zato so izdelovalci takrat posnemali njihovo zasnovo. Spremembe je prinesla uporaba, ki je kmalu pokazala na slabosti zasnove. Kočije so uporabljale za gibanje moč vprežne živine. To pomeni, da je vprežna živina s svojo močjo, zagotavljala vse potrebno za varno gibanje. Vas zanimajo avtomobilski amortizerji?

Ko je motor z notranjim izgorevanjem nadomesti moč vprežne živine, se je pokazala tudi njegova slabost. Motorji so zagotavljali zgolj pogonsko moč, druge funkcije ni omogočal. Med drugim je kmalu postalo jasno, da bodo za varno gibanje potrebne naprave, ki so jih poimenovali amortizerji. Vprežna živina je omogočala poleg vlečne sile tudi številne druge funkcije. Slabost zasnove, ki je posnemala kočije, je tudi v prilagojenosti nižjim hitrostim, dodatno slabost je prispeval sam motor in njegova teža.

Izumi so se takrat rojevali praktično med vožnjo. Vožnja sama je pokazala slabosti in pomanjkljivosti, vozniki pa so to izkušnjo posredovali izdelovalcem. Tako danes nekateri samoumevni deli avtomobila niso bili prisotni, svojo vlogo pa so dobili z vožnjo.

Prav amortizerji so lep primer. Tako imamo številne izume, kot posledico pomanjkljivosti, ki so se pokazale na prvi daljši vožnji. Med nje sodijo zavore, menjalnik, med prvo vožnjo se je ugotovilo tudi pomanjkljivo stanje oskrbe s pogonskim gorivom. Postopoma so vsi ti izumi postajali izziv za snovalce. Ker je vsak snovalec želel ustvariti najboljše, se je razvila zdrava konkurenca.

V veliki meri konkurenca omogoča razvoj, spreminja ga v pravi boj za preživetje. Sami amortizerji so tako prešli nekatere postopne faze razvoja, ki ga je v veliki meri poganjala konkurenca. Najbolj očitno je to postalo to pred nekaj desetletji. Takrat so obstajali proizvajalci, kateri so se zavedali potenciala razvoja. Izkoristili so možnosti, ki jih je ponujala takratna znanost in tehnologija.

Mnoge takratne iznajdbe so prisotne še danes. Seveda ne v izvirni obliki, ampak sodobni izvedbi. Nesmisel je pričakovati izvirne oblike in lastnosti iz preteklosti, ob možnostih, ki jih ponuja današnji čas. Tako današnji amortizerji spominjajo na svoje predhodnike v osnovnih lastnosti. Ostale lastnosti pa so v marsičem naprednejše. Njihov napredek se kaže predvsem v razvoju funkcij. Omogočanje funkcij je danes bistveno bolj enostavno kot nekoč.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *